Печат Печат
НОВИНИ
17 дни преди изборите: ГИСДИ сигнализира за нарушения на правилата за огласяване на данни 18.09.2014
17 дни преди изборите ГИСДИ сигнализира за нарушение на правилата за огласяване на данни от допитвания до общественото мнение или соиологически проучвания по повод на изборите. 

Съгласно Изборния кодекс, 205 (1), (2) огласяването на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му, като информацията се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала.

Разпоредбата е в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително. Отнася се за всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга. 

 
ГИСДИ Медиен мониторинг изпрати електронни писма до 200 доставчика на медийни услуги в първия ден от официалната предизборна кампания, 5 септември 2014, напомнящи им законовите изисквания при огласяване на данни от изследвания на общественото мнение по време на предизборната кампания.
 

Регистрирахме огласяване на данни от рейтингови изследвания в медиите през посочения период до сега (18.09.2014). Установихме множество случаи на неспазване на изискването на чл. 205 (1) (2). Изчакахме доставчиците на медийни услуги и агенциите за социологически проучвания сами да регулират действията си предвид законовата рамка. След всичко това сигнализирахме ЦИК и РИК за случаи на неспазване на изискването на Изборния кодекс. 


Печат Печат


» НОВИНИ