Печат Печат
Стандарти
Моделите за огласяване на данни от изследвания, рейтинги, отнасящи се до съревноващите се политически сили в изборния процес, както от доставчиците на медийни услуги (Четвъртата власт), така и от изпълнителите на изследвания (Петата власт) са дискусионна тема в нашето общество не от вчера.

Българската социологическа асоциация съвместно с ИИОЗ при БАН проведе вече три методически семинара по проблеми на методика за провеждане на електорални изследвания. Изработи, прие и оповести Декларация относно ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ в изборни изследвания от 3 април 2013. В документа е очертана „карта” на задължителни паспортни данни както от гледна точка на професионалната, обществено ангажирана изследователска и медийна работа, така и от гледна точка на предоставяне на възможност за информиран избор на гражданите-избиратели.

Други две професионални организации БАМОР и АБРО сключиха споразумение, в което договарят задължителни паспортни данни при огласяване на електорални, рейтингови, предизборни изследвания.

Разработени са стандарти на ESOMAR за огласяване на данни от предизборни изследвания. Има и препоръки на Комитета на министрите на държавите членки на ЕС за това как да се огласяват данни от изследвания в предизборна кампания.

Тук представяме документите, които очертават рамката на ДОБРАТА ПРАКТИКА, които създават СТАНДАРТИ за професионално провеждане и огласяване на предизборни изследвания.  Декларация на БСА относно ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ в изборни изследвания от 3 април 2013

Позиция на ГИСДИ относно ОГЛАСЯВАНЕ НА ДАННИ от рейтингови изследвания (социологически проучвания)  от 8 април 2014

 
Печат Печат


» Пета власт » Стандарти