Печат Печат
РИК Плевен
СИГНАЛ
от сдружение „ГИСДИ”

В лицето на Таня Николаева Савова  , ЕГН  телефон:   като наблюдател от сдружение „ГИСДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 25 май 2014

Срещу: Нарушение в изборния процес в СИК № . 152700009., находяща се в гр./с. Одърне Община Пордим.

Основание: чл. 72, ал. 1, т. 20 вр. чл. 114, ал. 1, т. 10  от Изборния кодекс
 
Уважаеми г-да,

На 25.05.2014 г. в .9,00. часа при произвеждане на изборите в СИК № 152700009 установихме следното:

В секцията към  9,30 часа от  523 избиранели  са гласували 120 .
Имаме сериозни основания да смятаме,  че високата избирателна активност  е резултат от контролиран вот. Контролът се осъществява от кмета на населеното място – Свилен Огнянов , който присъства непрекъснато  в изборното помещение и пред него без да е участник в изборния процес.

Не получихме съдействие от ръководството на СИК № 152700009., поради което Ви моля за становище и съдействие за отстраняване на допуснатото нарушение. 


 

СИГНАЛ
от сдружение „ГИСДИ”

В лицето на Таня Николаева Савова  , ЕГН 6804154072 телефон: 0888 44 3005  като наблюдател от сдружение „ГИСДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 25 май 2014

Срещу: Нарушение в изборния процес в СИК № . 152100011., находяща се в гр./с. Муселиево Община Никопол .

Основание: чл. 72, ал. 1, т. 20 вр. чл. 114, ал. 1, т. 10  от Изборния кодекс
 
Уважаеми г-да,
 
На 25.05.2014 г. в .10,00. часа при произвеждане на изборите в СИК № 152100011 установихме следното:
Води си незаконна агитация  в изборния ден в полза на ПП  ГЕРБ непосредственно пред входа на изборната секция от кмета на населеното  място - Валентин Иванов Костадинов . Той е участник в изборния працес като представител на политическа партия.

Не получихме съдействие от ръководството на СИК № 152100011., поради което Ви моля за становище и съдействие за отстраняване на допуснатото нарушение.

 

СИГНАЛ
от сдружение „ГИСДИ”

В лицето на Таня Николаева Савова, ЕГН  6804154072 телефон: 0888 44 3005  като наблюдател от сдружение „ГИСДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, 25 май 2014

Срещу: Нарушение в изборния процес в СИК № . 086,107,110,111,112,115,  находящи се в гр.. Плевен

Основание: чл. 72, ал. 1, т. 20 вр. чл. 114, ал. 1, т. 10  от Изборния кодекс
 
Уважаеми г-да,

На 24.05.2014 г. беше установено, че, практически е невъзможно гражданите да  направят справки  в  разлепените  на публични  места избирателни списъци   за тези секции.  Голяма част от листовете са залепени на два метра височина и тяхното съдържание не може да бъде прочетено.

 
Печат Печат


» Нашата работа » Нарушения ЕП '2014 » РИК Плевен