Печат Печат
Организацията ни?

Структурата на ГИСДИ вече 25 г. работи като ефективен организационен механизъм в защита на свободните и демократични избори в България.

ГИСДИ е демократично функционираща организация. Последната съдебна регистрация е от февруари 2014 г.  Ръководи се от 6-членен УС. Работи чрез разгърната в цялата страна набюдателска и експертна мрежа от доброволци и сътрудници.


Председател на ГИСДИ е проф. Михаил Мирчев.

Управителният съвет на ГИСДИ се състои от председателя на организацията и 6 члена: Галя Христова, Тодор Божинов, Елена Иванова-Кирицова, Емилия Велева, Пенка Илиева, Рашо Тарльовски. Всички те имат дългогодишен и многостранрен опит в работата на ГИСДИ и други граждански организации. 

Наблюдателската мрежа на ГИСДИ се координира от национален координатор: д-р Тодорка Кинева.

Второто и третото организационно равнище са областни и общински координатори.
 
Наблюдателската и експертна мрежа на ГИСДИ покрива надеждно територията на цялата страна. Структурирана е на селищно, общинско, областно и национално равнище.

Наблюдателите на ГИСДИ са будни хора, с гражданска съвест и активно гражданско отношение към политиката. Те работят, мотивирани от идеята чрез гражданско усилие да се възпират злоупотребите по време на избори, да се подкрепя процеса на професионализация на изборната администрация както и информираността и организационната култура на гражданите, имащи право и упражняващи своите права на избиратели. 

Към ГИСДИ работи Експертен съвет. Той има аналитични и консултативни функции. Активно участва в медийния диалог относно всички проблеми в изборния процес, нужните законодателни инициативи, за да се оптимизира Изборният кодекс и методическите указания на ЦИК, работата на Обществения съвет към ЦИК и други подобни. 

     

Структура на ГИСДИ
Печат Печат


» За нас » Организацията ни?