Печат Печат
Избори за ЕП и НС '2024
Обществения съвет към ЦИК към избирателите, които ще гласуват с ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 06.06.2024
За избирателите, които ще гласуват
с ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ


        Как се гласува с хартиена бюлетина? Изгледайте краткия клип по темата:

        https://www.youtube.com/watch?v=jJdUKm69cco

        За да е ДЕЙСТВИТЕЛЕН гласът Ви, задължително трябва да отбележите със знак X или V със син химикал само в едно квадратче с номера на формацията, която подкрепяте или в квадратчето “Не подкрепям никого”.

        „Най-често срещаните грешки, неправилно попълване на хартиени бюлетини, които правят гласът Ви НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН (гласът не се зачита и „отива в кошчето“):
 
Гласът Ви ще бъде НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН и няма да бъде отчетен, ако в бюлетината отбележите само преференция в кръгче в полето за преференции, БЕЗ ДО ОТБЕЛЕЖИТЕ ПАРТИЯ в квадратчето.

Гласът Ви ще бъде НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН и няма да бъде отчетен, ако в бюлетината гласувате със ЗНАК, РАЗЛИЧЕН от Х или V. (Ако е отбелязано с кръгче, тире, кръстче - гласът ще е недействителен).

Гласът Ви ще бъде НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН и няма да бъде отчетен, ако знакът Х или V НЕ Е отбелязан в КВАДРАТЧЕТО с номера на партия, коалиция, независим кандидат или Не подкрепям никого. (Ако е отбелязано на реда, но извън квадратчето - гласът ще е недействителен).

Гласът Ви ще бъде НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН и няма да бъде отчетен, ако в бюлетината отбележите ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО КВАДРАТЧЕ на партия, коалиция, независим кандидат или Не подкрепям никого. (Ако е отбелязано в 2 и повече квадратчета - гласът ще е недействителен).


Печат Печат


» ИЗБОРИ '2024 » Избори за ЕП и НС '2024