Печат Печат
OSCE-ODIHR
Медиен мониторинг в изборен процес

Свободата на изразяване и свободата на медиите имат основна роля в развитието на демокрацията. Ето защо наблюдението на медиите в изборния процес е важен компонент от всяка наблюдателска мисия на OSCE-ODIHR.

Наръчникът за медиен мониторинг на OSCE-ODIHR представя комплексната методика за медийно наблюдение, която OSCE-ODIHR предлага в резултат от опита си на международен наблюдател.


Съдържание
 1. Медиите и изборния процес
 2. Мониторинг на медиите като част от наблюдателска мисия
 3. Методически насоки за медиен мониторинг
 4. Провеждане на медиен мониторинг
 5. Обработка и анализ на информацията

Приложение: Стандарти и принципи за свобода на изразяването в изборен процес 


Наръчник за медиен мониторинг в изборен процес
Handbook on Media Monotoring for Election Observation Missions, OSCE-ODIHR


Указание за саморегулация на онлайн медиите

Указание за саморегулация на онлайн медии на OSCE-ODIHR представя проблема за саморегулацията на онлайн медиите в дигиталното пространство. Той отразява необходимостта от етични стандарти за медиите, разпространявани чрез интернет. Представя случаи от медийната практика, кото показват как чрез саморегулационни механизми може да се защити свободата на изразяване и свободата на медиите в дигиталната ера.  
 
 
 Съдържание:
 1. Интернет и Новия медиен пейзаж
 2. Саморегулация на съдържанието на онлайн индустрията
 3. Етика и дигитална журналистика
 4. Механизми на медийна саморегулация в онлайн среда


Указание на OSCE-ODIHR за саморегулация на онлайн медии 
The Online Media Self-Regulation GuideBook
 
 


Сигурност и безопасност на журналистите - Наръчник

Новото издание на "Сигурност и безопасност на журналистите" на OSCE-ODIHR отразява резултатите от конференции, семинари, форуми, организирани от международни правителствени и неправителствени организации, с цел създаване на сигурна и безопасна среда за   работещите в медии журналисти. Настоящото издание е от 2011. Достъпно е онлайн на английски и руски език.
 
 
Съдържание:
  
 1. Безопасността на журналистите
 2. Да приключим с безнаказаността: императив на ОSСЕ
 3. Безопасност и сигурност на журналистите: отговорността ОSСЕ държавите
 4. Безопасността на журналистите и ролята на гражданското общество и неправителствените организации
 5. Професионални стандарти в медиите и саморегулация
 6. Принципите и ангажименти на ОSСЕ и като  рамка за безопасността на журналистите.
 7. Други интернационални задължения.
 8. Ключови проблеми и препоръки за безопасността на журналистите.
 9. Препоръки от Vilnius.
 
Сигурност и безопасност на журналистите, OSCE-ODIHR
Safety of Journalists. OSCE-ODIHR Guidebook 


Наръчник "Социални медии"

Наръчник "Социални медии" 2013 на OSCE-ODIHR отговаря на въпроса що е то социални медии. Представя възможностите им като нови комуникационни платформи, да служат в името на свободата на изразяване, но също и проблемите, които могат да провокират като новоразвиващисе медии. Авторите засягат съвременни проблеми на журналистиката и медиите като цяло. Наръчникът е предназначен за журналисти, консултанти, официални лица, следващи и завършили студенти.
 
 
Съдържание:
 
 1. Днешните новини са социални
 2. Съдържание, генерирано от потребителите в традиционните медии
 3. Законови и етични проблеми при регулирането на онлайн коментари в страните от OSCE
 4. Ангажименти от Форум на интернет медиите: закони и практики в Русия
 5. Таксуван от Нета
 6. Социалните медии и журналистиката
 7. Социалните медии и социалните мрежи като инструмент на журналистите
 8. Изследвания на журналистиката в дигиталната ера
 9. Разследващата журналистика на новата медия
 10. Свобода на изразяване в дигиталната епоха
 11. Трансформация на обществата, трансформация на журналистиката
 
Наръчник "Социални медии" 2013 на OSCE-ODIHR
Online Media Self-Regulation Guidebook


 

Печат Печат


» Четвърта власт » Стандарти » OSCE-ODIHR