Печат Печат
« 1 2 3 4 5 6 »
НОВИНИ

 
18.03.2017 ГИСДИ Медиен мониторинг
„Парламентарни избори ‘2017”

Предварителен доклад 
(26 януари – 12 март 2017) повече»


17.02.2017 МАШинноТО гласуване повече»


17.02.2017
ИЗВАДКА от ХРОНОГРАМА
за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г.,
поправена с Решение № 4140-НС от 27.01.2017 г.
повече»


03.02.2017 МАШинно гласуване.
В 500 или 12 000 секции? повече»


02.02.2017 С масовото машинно гласуване се прибързва според наблюдатели на изборите
 
Бъдещето на машинното гласуване в България трябва да се реши след обстойни анализи и публичен дебат. Рязко увеличаване броя на използваните машини без достатъчно време за подготовка може да стане препъни камък в организацията на изборния процес, е становището на Обществения съвет към Централната избирателна комисия.
 

  повече»


20.09.2016 Основните данни от
Първата онлайн анкета на ГИСДИ са достъпни във фейсбук група "АНКЕТИ на ГИСДИ".
Терен: 8-12 септември 2016
По инициатива, самофинансиране и реализация от екип на ГИСДИ.

  повече»


10.10.2014
Изборен РЕЗУЛТАТ: избори за народни представители, 5 октомври 2014.
повече»


06.10.2014 Изборният ден: паралелно преброяване на ГИСДИ при 100% от извадката. повече»


06.10.2014
Изборният ден: паралелно преброяване - сравнение на числата.
повече»


26.09.2014
8 дни преди изборите, днес 26 септември, ГИСДИ подписа меморандум за партньорство със Сметната палата и три наблюдателски организации.
повече»


18.09.2014
17 дни преди изборите ГИСДИ сигнализира за нарушение на правилата за огласяване на данни.
повече»


08.09.2014
26 дни преди изборите ГИСДИ председателства заседание на Граждански борд за свободни и прозрачни избори.
повече»


Печат Печат
« 1 2 3 4 5 6 »


» НОВИНИ