Печат Печат
Машинно гласуване
Експериментално машинно гласуване 
 

На тези извънредни парламентарни избори, съгласно чл. 268 по Изборния кодекс се провежда експериментално машинно гласуване. Избирателите в секциите с ексепримантално машинно гласуване могат да гласуват с хартиени бюлетини, а след това при свое желание да се включва и в експеримента с машинното гласуване.https://www.cik.bg/reshenie/?no=438&date=20.05.2014
 
Отговорен държавен орган на ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Централната избирателна комисия е институцията, която организира, ръководи и контролира провеждането на експерименталното машинно гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.
Машините, съпътстващият ги софтуер, инсталацията, деинсталацията, обучението, логистиката, техническата поддръжка, организацията по проект за провеждане на експериментално машинно гласуване се поема от Сиела и Смартматик в Обединение Машинно гласуване ДЗЗД.
Технологията за гласуване се предоставя въз основа на договор между Администрацията на Министерски съвет и Обединение Машинно гласуване ДЗЗД.
 
ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ

В експерименталното машинно гласуване може да участва всеки избирател от листите на определените избирателни секции. Независимо дали е гласувал с хартиена бюлетина.
В случаите на гласуване и с хартиена бюлетина, то това трябва да предшества машинното гласуване.
 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
 
Резултатите от машинното гласуване НЕ СЕ вземат предвид при определяне на резултатите от гласуването. 
Резултатите от експерименталното машинно гласуване по партии и коалиции и кандидатите не се обявяват до края на изборния ден.
Резултатите от машинното гласуване се обявяват след обявяване на резултатите от гласуването в секцията/района.
 
ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ 

Експерименталното машинно гласуване се провежда с технология, базираща се на специални апарати произведени специално за целта.
Сензорният екран, на който се визуализира изборната бюлетина е голям 17``. Изборът се осъществява с натискане върху екрана.


 
Печат Печат


» Инструменти » Машинно гласуване