Печат Печат
НОВИНИ
МАШинноТО гласуване 17.02.2017 При нас машините няма да са вързани в мрежа - за централизирана обработка на резултатите.
Те са само едни скъпи калкулатори.
Произвеждат индивидуален протокол.
Той после следва ръчно да се добави
към общия секционен протокола за хартиените гласове.
 
Освен това данните от всяка машина ще се вади на ФЛАШКА. И после разнася насам-натам. ...
 
Гласуването с машини има безспорен плюс - те ще произведат само действителни гласове или бели недействителни бюлетини/гласове.
Премахва се възможността някой да направи гласа допълнително невалиден.
Или да направи недействителна само преференцията, като маркира втора преференция.
Премахва се и възможността някой да контролира избирателите като ги кара да попълват комбинации от цифри в сектора за преференции и да ги плаши, че в СИК тази комбинация се следи.
Това са хубави плюсове на машинното гласуване.
 
Именно заради плюсовете има вероятност партийно-назначените членове на СИК и особено председателите да се опитат да ограничат машинното гласуване.
Много вероятно е това да стане масово.
Това ограничаване може да стане по различни начини.
От забрана и сплашване на избирателите, че ако гласуват с машина ще им се случи нещо лошо.
До спиране на тока, скриване на машината или нейното счупване – пускане на 220 волта ток в USB порта, кражба на компоненти, по друг начин.
 
Въпреки, че машините не са в мрежа, те не са защитени от манипулации.
Машината издава индивидуална разписка с потвърждение на вашия глас.
Но това не означава, че крайният протокол, който машината издава, отговаря на действително подадените гласове.
Такива опити има описани в други страни.
 
Какво да се преодолее недоверието?
Освен обучението и разяснителната кампания.
Трябва да се проведе паралелно ревизионно ръчно броене на индивидуалните разписки от машината.
После резултатът да се сравни с протокола от машината.
Ако има разминаване, то в окончателния протокол да се използват само резултатите от ръчното броене.
Подобно ревизионно броене следва да се направи в поне 10% от изборните секции във всяка община.
Тези секции трябва да бъдат определени на случаен принцип с жребий, но след 18:00 часа в изборния ден.
Да бъдат оповестени незабавно в медиите.
Така ще се насочи вниманието на журналистите и наблюдателите към тези секции.
 
Този подход трябва да се приложи независимо дали машини ще има във всички секции или само в досегашните 500.
 
Повтаряме – няма никаква гаранция, че машината не е хакната и накрая не отчита предварително зададени параметри, а не действително подадените гласове.
Затова е нужно горното паралелно ревизионно ръчно броене.
 
15 февруари 2017
Стоил Стоилов, експерт
 

Печат Печат


» НОВИНИ