Печат Печат
Какви сме ние?

      ГИСДИ е доброволческа организация.

     Мисия на ГИСДИ е да съдейства за  консолидиране на българското общество, за свободна изява на гражданското общество и неговите структури, за политическа активност с висока организационна култура на българското население, за утвърждаване и развитие на пълноценна демокрация в България.

     Българската демокрация има нужда от участваща гражданска култура, от активна „обратна връзка” за ефективността на българското законодателство, от конструктивен диалог между  българското гражданство и демократичните институции, от укрепване върховенство на закона,  отстояване на социална справедливост, защита  на националните ценности и интереси, гарантиране на  равен шанс за обществена реализация за всички българи.

      Основни каузи на ГИСДИ са отстояване на правата на българските граждани за свободност и демократичност на политическите избори, за издигане на гражданската и политическата култура до най-добри образци в Европа. Кауза на ГИСДИ е борбата не само за демократизация, но и за модернизация във всички сфери на обществения живот, разбира се, борба срещу  корупцията, злоупотребата с власт, манипулациите с общественото мнение.

 
        Нашата гражданска инициатива цели да:

 
  • защитава българската държавност, демокрация и гражданско общество;
  • защитава избирателните и гражданските права на българите у нас и в чужбина;
  • подпомага и съдейства на гражданите за свободно упражняване на избирателното им право, както и на другите им политически и граждански права;
  • защитава принципите на прозрачност, демократичност, законност, оптимизация на организирането на изборния процес.
Печат Печат


» За нас » Какви сме ние?