Печат Печат
Избори за НС '2023
Интернет страница за проверка на контролите в протокол на СИК 31.03.2023
          Чрез политическите партии и неправителствените организации Общественият съвет към ЦИК предлага инструмент, който да подпомогне секционните избирателни комисии при попълването на секционния протокол, като се избегнат математическите грешки.

          Ползването на страницата би било особено полезно за секции, в които няма интернет връзка или е лоша, защото след като бъде предварително заредена, тя не изисква повече достъп до интернет, за разлика от електронния протокол, публикуван от ЦИК и РИК.
          Използването на страницата е полезно и за СИК с интернет достъп, в случай че сайтът на ЦИК се претовари от много посещения или хакерска атака.
          Многобройните тестове, проведени от членове на Обществения съвет показаха, че страницата има редица практически удобства, изброени по-долу.

          Помагалото може да се намери на следния интернет адрес :
http://izbori.s3-website.ca-central-1.amazonaws.com/
или за по-кратко https://tinyurl.com/izbori2023
както и на Фейсбук страницата на Обществения съвет.

          Страницата изглежда графично максимално близо до оригиналния протокол, като възпроизвежда точно текстовете от него, както и всички контроли, предвидени в самия образец на протокола.
          Разработени са четирите вида протокол - за страната и извън страната, за "хартиени" и "смесени" секции.

          Страницата е създадена на JavaScript и е с отворен код. Тя е направена напълно безвъзмездно. Авторите я предоставят за свободно ползване и копиране.
          Помагалото ще е в помощ и на НПО, регистрирали наблюдатели, застъпници и представители на партии, медии с интерес в областта на изборите.
          Общественият съвет препоръчва използването на страницата за контрол на резултатите от отчитането на вота, след като СИК попълни протокола-чернова по чл. 273 ал. 4 и преди пренасянето на данните от него в официалния протокол-белова.
          Такава предварителна проверка ще спомогне за избягване на станалите традиционни математически грешки, които засягат до 80% от протоколите на СИК, както и за огромното забавяне при предаването на протоколите на СИК в РИК, особено при сложни избори по смесена технология.
          Подробни инструкции как се работи със страницата и повече технически детайли за нея може да се намерят на помощната страница (линкът към нея е на основната страница).
          Въведеното в тази страница не се изпраща/записва никъде (налично е само на екрана, докато страницата не бъде затворена).
          Работата със страницата е максимално опростена, като сгрешените контроли се маркират в червено, има препратки към съответната контрола под съответната таблица, кутийките с данните на сбърканата контрола се ограждат в червено, посочени са несъвпадащите числа и др.

          Други практически задачи, които страницата помага да се решат:
- Напомняне да се попълнят нули в протокола за партии, за които няма подадени гласове;
- Помощ да се изчисли числото „без преференции“ за всяка партия, ако комисията срещне затруднения.


Обществен съвет към ЦИК
София, 31 март 2023 г.

Печат Печат


» ИЗБОРИ '2023 » Избори за НС '2023